Misyonumuz

Değişen rekabet şartlarını karşılayan üretim standartları ile çalışan organizasyon yapısını, sürekli gelişmeyi ve eğitimi destekleyen, değişime açık yönetim anlayışı ile koruyarak, işletme ömrünün devamlılığını sağlayacak faaliyetleri yürütmek ve istihdam yaratmak; Fiyat/Termin/Kalite unsurlarını etkin kullanabilecek bir sistem yapısı ile müşteri odaklı ürün ve hizmet üreterek şirket değerini arttırmaktır.