Kalite Politikamız

    BİGGO TEKSTİL OLARAK,
 • Kalitenin “müşteri, istek ve ihtiyaçlarına uygunluk” olduğu inancıyla, müşteri taleplerinin en uygun ve kısa zamanla karşılanmasını sağlar.
 • Firmamız müşteri memnuniyetini arttırmak için süreç temeline dayanan kalite yönetim sistemini uygular, sistemin etkinliğini gözden geçirir ve sürekli geliştirmesi için gereken kaynakları sağlar.
 • Kalitenin sürekli iyileştirilmesi ve kalite tanımına uygun nitelikte nihai mamulün ve hizmetin üretimi için tüm personelinin eğitim faaliyetlerini sürdürmesi ve kalite takım çalışmalarına katılımının sağlanmasına yönelik gerekli imkanları temin eder.
 • Faaliyetlerini yürütürken çevre ve topluma olan sorumluluğu bilincinde hareket eder.
 • Müşteri şartları ve yasal şartların yerine getirilmesi için gerekli tüm faaliyetleri planlar ve uygular.
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
 • Her departmanın politika ve stratejileri işletmenin politika ve stratejisine uyumlu olarak geliştirilmesi,
 • İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
 •  Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 • İlk seferinde ve hatasız üretim yaparak, tedarikçilerimize ve müşterilerimize zamanında teslimat yapılması,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi,
 • Teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
 •  Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetilmesi,
 • Tekstil sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak çalışılması.

     TEMEL POLİTİKALARIMIZDIR.